VILKÅR OG BETINGELSERh2

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveringstid

Alle varer leveres samme dag dersom de er bestilt før kl. 11:00, eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-3 dager innen Norge).

Uavhentede leveranser

Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges fraktkostnader til og fra kunden. Vi fakturerer for minimum 250 kroner ved uavhentede pakker.

Dokumentasjon ved forsendelse

Alle forsendelser til oss vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til oss skal skje kostnadsfritt for oss. Pakker som er sendt i oppkrav eller “mottaker betaler, frakt” vil ikke bli hentet ut. Vi betaler porto til kjøperen – kunden betaler porto til oss.

Brudd på salgsbetingelser

Avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også oss til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper oss på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250,- for å dekke våre utlegg. Returporto kommer i tillegg.

LEVERING

Car Spa AS har avtale med Posten Norge på levering av pakker. Dette gir våre kunder flere alternativer for fleksibel levering.

 

• Hjem på døren: Varen leveres på døren din på kveldstid. Dekker 48 byer og tettsteder. Leveringstid er 0 til 3 dager avhengig av avstand. Varen utleveres mellom kl 17.00 og 21.00. Postens dekningsområde.

 

• Ekspresslevering: Landsdekkende over natten levering, på døren innen 09.00 neste dag. Fraktbeløpet refunderes ved forsinkelser som skyldes forhold hos Posten og Bring.

 

• Servicepakke: Landsdekkende tilbud. Leveringstid 1-5 dager, avhengig av avstand. Utleveres via postkontor eller landpostbud. Postens gebyr ved oppkrav: 69,-

 

• Hentes på lager i OSLO: Du kan bestille varene på vanlig måte, men velge ”Henter” ved valg av fraktmåte. Betaling må skje på nettsiden.

 

• Bedriftspakke dør til dør: Til de fleste mottakere innen kl. 16 neste dag avhengig av transportstrekning Oslo-Oslo 1 virkedag Oslo-Bergen 1 virkedag Oslo – Bodø 2 virkedager. I perioden 12.12.- 23.12. vil fremsendingstiden øke med inntil 1 dag.

 

Angrerett Det er Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000). Denne får du eletronisk ved bestilling av varer i vår nettbutikk.

 

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Bruk angrefristskjemaet som ble sendt ved din ordre.

 

Angrefristens utgangspunkt Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på forskrevet måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §9 og §7 nedenfor:

 

§9: Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over: • Opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f. • Vilkårene og fremgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten. • Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår. • Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsbegrenset eller av mer enn ett års varighet. • Bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysninger snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen en kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, som om de er gitt på denne måten tidligere.

 

§7: Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbruker skal i alle fall ha opplysninger om: a. Varens eller tjenestens viktigste egenskaper. b. De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen. c. Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett eller ikke). d. Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser. e. Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse. f. Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

 

Når loven gjelder Angrerettloven gjelder når salget skjer utenfor selgerens faste utsalgssted, for eksempel dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmesalg (homeparties) og salg på arbeidsplassen. Det totale beløpet må være over 300 kr.

 

Loven gjelder også ved fjernsalg som postordresalg, internettsalg, telefonsalg, TV-shop, samt enkeltbestillinger i klubbmedlemsskap (f. eks. bok og plateklubber). Ved slikt fjernsalg gjelder Angrerettloven uansett beløp.

 

Når loven IKKE gjelder • Dersom forseglingen er brutt og / eller emballasjen er åpnet. • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde. • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake. • Unnlatelse av å hente varen anses ikke som tilstrekkelig melding til selger om at du angrer.

 

Kostnader / betaling Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnadene må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig (jf. Angrerettloven §15 første ledd).

 

Fremgangsmåte ved angrerett • Det skal benyttes original emballasje ved retur av varen. • Alt tilbehør som fulgte med varen må returneres. • Du må selv dekke fraktkostnadene tilbake til Oslo Skinnspesialisten AS / Car Spa • Benytt Posten Smartpost / Servicepakke, dette for å få et sendingsnr.

ColourLock® er verdensledende produsent av rens og vedlikeholdsprodukter for skinn. I samarbeid med Car-Spa AS tilbyr vi kompetanse og erfaring som i kombinasjon med våre produkter gir markedets beste resultat.